Nordenfjeldske Revisjon AS ble stiftet høsten 2018 og er ett frittstående revisjonsselskap med kontorer i Trondheim sentrum. Vi samarbeider med Romsdal Revisjon AS i Molde og til sammen er vi 9 ansatte.        I tillegg har vi ett samarbeid med Virtus Advokat AS og Magnus Legal AS på levering av juridiske tjenester. Vi er med dette ett bra team med mye erfaring og spisskompetanse på flere områder slik at vi vil kunne levere i tråd med selskapets og eiernes behov.