Rådgivning

Økonomistyring

Vi kan bistå selskapet med å sette sammen en effektiv økonomifunksjon i form av programvare internt eller hos ekstern regnskapsfører samt interne rutiner. 

Skatterådgivning

Med våre samarbeidspartnere innen juridiske tjenester kan vi tilby bistand knyttet til

  • generell skatterådgivning og optimalisering 
  • Generasjonsskifte 
  • skattemelding og andre ligningspapirer

Transaksjoner

Med våre samarbeidspartnere innen juridiske tjenester kan vi tilby bistand knyttet til 

  • Due dilligence gjennomgang
  • Optimal selskapsstruktur 
  • Omorganisering
  • Håntering av oppgjør
  • Skattemessig gjennomgang ved omorganisering

Bærekraft

Vi kan bistå med rådgivning knyttet til bærekraftregnskap og attestasjon knyttet til bærekraftrapportering.