Regnskap

Årsoppgjør, skattemelding og næringsoppgave

Vi bistår selskapet med utarbeidelse av komplett årsregnskap inkludert konsernregnskap og konsolideringer. Utfyllylling av skattemelding, næringsoppgave og andre nødvendige ligningsdokumenter.

Bistand til økonomifunksjoner

Samtalepartner med selskapets regnskapssjef eller økonomisjef kan vi løse problemstillinger på en effektiv måte. 

Lønnsomhetsanalyser

Alt fra vurdering av lønnsomhet til avtale analyser eller rapporter.