Revisjon

Revisjonstjenester

Vi leverer en effektiv revisjon med fokus på selskapets internkontroll og risiko. Vi tilpasser vår revisjon etter størrelse på selskapet og bransjen. 

  • Revisjon av årsregnskap 
  • Avtale kontrollahandlinger 

Analyse 

Vi kan tilby analyser av selskapets regnskaper i form av 

  • Konkurranseanalyse 
  • Likviditetsanalyse 
  • Nøkkeltall 

Attestasjonstjenester 

Vi kan bistå med attestasjon og uttalelser på blant annet 

  • Prosjektregnskap  
  • Skattefunn 
  • Kapitalendringer og omorganiseringer 
  • Medlemstall 
  • Bærekraftsattestasjon